Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonende bevolking kunnen uitoefenen, is derhalve begrensd. Maar als groote gemeenschappen vormen zij zoodanige middelpunten des lands, dat vele bedrijven, die voor onmiddellijk verbruik arbeiden, doch hun afzetgebied niet tot de grenzen der gemeente bepalen, zich op haar gebied vestigen.

Daarbij zijn er vele beroepen, — kantoorarbeid, onderwijs, ziekenverpleging, bureauarbeid, — die alleen in een groote stad kunnen uitgeoefend worden. De bekoring der groote stad als arbeidsgelegenheid ligt in hoofdzaak in haar beteekenis als verbruikende gemeenschap.')

Deze aantrekkingskracht heeft de stad ook in voorafgaande jaren uitgeoefend. Met de vermeerdering der bevolking, met de uitbreiding der behoeften, zal dit arbeidsveld zich vergrooten. Absoluut zullen hierdoor waarschijnlijk meer personen aangetrokken worden, doch betrekkelijk zal, naar het mij toeschijnt, het aantal immigranten geen grooter deel der stedelijke bevolking uitmaken dan voorheen.

Alleen in de jaren van vermindering van welvaart ten plattelande zal de trek naar deze steden snel stijgen. In dergelijke tijden heeft de plattelandsbewoner steeds in de stad de plaats gezien, waar vele menschen een bestaan vinden,

]) Vergelijk W. Sombart. Der moderne Kapitalismus, Bd. II, p. 221.

H*

Sluiten