Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstad en de metropolis aaneen. Annexatie der buitengemeente zal hiervan het gevolg zijn. De stad zelve wordt er door vergroot, maar verandert niet.

Wanneer de uittocht naar de tegenwoordige verder afgelegen forensendorpen grooter afmetingen gaat aannemen, zullen ook deze deelen der bevolkingsagglomeratie eerlang door hun uitbreiding veel van hun ideale en materiëele bekoring verliezen. De trek naar deze gemeenten zal dientengevolge misschien verminderen. Maar de uitbreiding en verbetering van het verkeerswezen zullen het mogelijk maken, dat de forens op nog grooteren afstand van het stadsgewoel zijn woonplaats kiest.

De scheiding tusschen arbeids- en woonplaats zal strenger worden doorgevoerd. De stad verliest dan als woonplaats in beteekenis.

,,Dès è. présent, zegt Vandervelde, „il appairalt comme vraisemblable que les cités de 1 avenir seront bien moins des centres d' habitations que des agglomérations de monuments, des lieux de réunion ou de travail, des rendez-vous d' affaires, de plaisir et d' études." J)

Er zal nog veel water door den Rijn loopen, voordat de Nederlandsche stad op dit beeld gelijkt!

*) L'exode rural p. 298.

Sluiten