Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Zeehuysen. De bevolking ten platten lande in Salland, kwartier Overijsel. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek door B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis. Deel VI. 1847.

De bevolking ten platten lande in Zeeland. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek door B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis. Deel VII. 1848.

BRONNEN.

De algemeene nationale tentoonstelling te Haarlem. Haarlem, 1861.

Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland, ingesteld door de Landbouw-commissie, benoemd bij Koninklijk besluit van 18 September 1886, No. 28. 's-Gravenhage, Gebr. van Cleef. 1890.

Verslag der wereldtentoonstelling te Londen in 1862. 's-Gravenhage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen.

1 SfH-

Verslagen van den toestand der gemeenten, door Burgemeester en Wethouders aan den raad gedaan volgens Gemeentewet, art. 182. 1850. —

De wereldtentoonstelling te Weenen. Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar. 1874.

VOOR DEN STAND DER BEVOLKING.

Rapport van de commissie tot de telling en verdeeling van het volk van Holland. 1796.

Uitkomsten der algemeene tienjaarlijksche volkstellingen, gehouden 16 Nov. 1829, 1 Jan. 1840, 19N0V. 1849, 31 Dec. 1859, 1 Dec. 1869, 31 Dec. 1879, 31 Dec. 1889, 31 Dec. 1899.

Sluiten