Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DEN LOOP DER BEVOLKING.

Jaarboekje van Lobatto. 1826—1849.

Statistisch jaarboekje. 1851—1856.

Statistisch jaarboek. 1857—1868.

Statistische bescheiden. 1867—1876.

Bijdragen tot de algemeene statistiek van Nederland. 1877—1878.

Statistiek van den loop der bevolking in Nederland. 1879—1903.

VOOR ANDERE STATISTISCHE GEGEVENS.

Staatkundig en Staathuishoudkundig jaarboekje. 1849— 1884.

Jaarcijfers. 1885. —

Statistisch jaarboek van Amsterdam. 1895. — Mededeelingen van het gemeentelijk statistisch bureau te Amsterdam over de inkomstenbelasting. 1897.

Sluiten