Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

i.

De trek der bevolking naar Rome vond in den keizertijd niet uit economische overwegingen plaats.

2

Onder stad moet in den tegenwoordigen tijd de groote gemeente worden verstaan.

3-

De zoogenaamde „trek naar de stad" is de trek naar de arbeidsgelegenheid.

4-

Het is wenschelïjk, dat vestiging en vertrek in de officiëele statistiek verdeeld worden naar de grootte der Nederlandsche gemeenten.

Sluiten