Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5-

Tegen de bewering van Mr. N. G. Pierson, dat, „voor de verbruiksleer in de economische wetenschap geen plaats is," valt veel aan te voeren. (Leerboek der Staathuishoudkunde deel I,

P- 49-)

6.

Het verschil tusschen mannen- en vrouwenloon steunt in hoofdzaak op gewoonte.

7-

De regeling van het leerlingwezen in het ontwerp „Arbeidswet 1904" (ingediend bij Koninklijke Boodschap van 6 Januari 1904) verdient geen aanbeveling.

8.

Het lidmaatschap van den gemeenteraad vangt aan met de goedkeuring der geloofsbrieven.

9-

De gemeenteraad is bevoegd een verordening op winkelsluiting vast te stellen.

10.

De staat is deels een organisme en deels een organisatie.

Sluiten