Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDERICK WILLIAM RORERTSON.

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID, AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. J. W. VAN WIJHE, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, TEGEN DE BEDENKINGEN DER FACULTEIT IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP MAANDAG 3 JULI 1905, DES NAMIDDAGS OM 3 UUR, DOOR tttttttttttt

JAKOB NIEWEG,

GEBOREN TE HOOGEBBINTUM.

te groningen bij j. b. wolters, 1905.

Sluiten