Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„No dreamy Painter! - other far is he, The happy Warriori) I would wish to be,

A lowly servant of the Crucified

Het kan ons dus niet verwonderen, dat al spoedig een sterk verlangen bij hem opkwam om in het leger te gaan. Maar zijn vader was van oordeel, dat zijn zoon, vooral wegens zijn godsdienstigen aanleg, hiervoor ongeschikt was, en dat zijne gaven op een geheel ander terrein moesten gebruikt worden, n.1. in de kerk. De zoon echter wilde niets weten van de theologische studiën, zijn vader niets van het leger, en het resultaat van de botsing dezer verschillende sympathieën en opvattingen was, dat hij kwam op het bureau van een procureur, bij wien hij zou studeeren in de rechten. Maar Frederick William kon zoo weinig aan een zittend leven gewennen, dat hij ziek thuis kwam.

Na niet weinig aarzelen werd hem toegestaan officier te worden, en hij werd geplaatst op de lijst van een regiment cavalerie, bestemd voor lndië, zoodat hij slechts te wachten had, totdat er eene plaats open kwam.

Robertson werkte hard in allerlei vakken, die betrekking hadden op zijne toekomstige loopbaan, maar daarnaast zien wij niet zonder eenige verbazing, dat hij toch ook de theologie niet geheel uil het oog verloor. Eene enkele maal kwamen inderdaad beide, overigens niets gemeen hebbende studiën, nader tot elkander, als hij namelijk zich bezig hield met de bewoners van BritschIndië, en op deze wijze in aanraking kwam met hunne godsdiensten, waaraan ons de preek: Christianity and Hindooism;i) nog herinnert.

') Deze uitdrukking slaat op een gedicht van Wordsworth, waarin deze schildert: the charakter of the happy warrior. Het gedicht van Wordsworth draagt dezen titel.

-) Aangehaald door Arnold, Robertson of Brighton, p. 25. 3) Sermons Vol. IV, xxiv, p. 274.

Sluiten