Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geschiedenis hebben van Gods handelwijze met een enkel volk, en dat de overige wereld bijna niet genoemd wordt. „But at times, figures, as it were, cross the rim of Judaisni, when brought in contact with it, and passing for a inonent as dim shadows, do yet teil us hints of a communication and a revelation going on unsuspected."

b. de bijzondere openbaring.

Hoewel men, zooals wij boven zagen, kunstenaars, uitvinders en anderen moet beschouwen als door God geinspireerden, zoo mogen wij toch volgens Robertson niet vergeten, dat hier een onderscheid moet worden gemaakt. „A man of genius is one thing, a prophet is anotheri). Zoo is er een „special light from God's Spirit", dat niet wijzer of welsprekender maakt, maar heiliger.

In dezen bijzonderen zin noemt Robertson de Joden eene geinspireerde natie; want al mag men niet beweren, dat aan geen ander volk eene openbaring is geschonken, zoo is de openbaring aan Israël toch de eenige, van welke wij eene samenhangende geschiedenis bezitten 2).

Maar ook hier is zij niet aan allen, doch aan enkelen gegeven, en wel met het doel, dat de anderentot zuiverder kennis zouden komen.

Ook is zij niet van meet aan in al hare volheid ontvangen, maar trapsgewijze, zoodat men haar kan vergelijken met de opvoeding, want beide beginnen met de eerste beginselen, vervat in bepaalde voorschriften 3).

Tot de personen, aan wie deze openbaringen zijn geschonken, behooren vooral zij onder Israël, aan wie het profetisch inzicht was

1) Sermons V, p. 293.

2) Notes on Genesis, p. 33

3) Bv. Sermons V, pp. 232, 250; zie ook de eerste vijf artikelen van Lessings „Erzieliung des inenschlichen Geslechts." Robertson heeft dit boekje voor een vriend vertaald en na zijn dood heeft men het in druk uitgegeven; laatste uitgave (de 4de) bij Kegan, Paul, Trench, Triibner 8£ Co. London 1896.

Sluiten