Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun geboorte met den I leiligen Geest zijn vervuld , en die steeds „with imperfections of course" i) Gods dienstknechten blijven. Zonder het te weten, hebben zij de geestelijke atmospheer ingeademd en zoo leven zij en hebben God lief; blij en gelukkig vervullen zij hunne eenvoudige plichten, zonder hierover veel te spreken, totdat plicht eene gewoonte, godsdienst het beginsel van hun leven is geworden.

Misschien dacht hij hierbij vooral aan zijne zuster, die stierf, toen hij 26 jaar was, en over wie hij schreef aan een vriend na haar dood 2). „Dear, dear girl! you cannot dream the holiness which filled her young niind, increasing, daily and rapidly till the departed to be perfect. There had been a subdued calmness about her for years, which made the earnstness with which she sometimes expressed her opinion on vital truths more striking and more lovely. She had left us all behind, far; and when I think of her, I am disgusted with the frivolity and worldliness of my own heart."

Robertson spreekt hier en daar over «de negen en negentig, die geen bekeering van noode hebben", maar hij heeft zich zelf nooit tot dezen gerekend.

De man, die door Otto Pfleiderer een Protestantsche heilige wordt genoemd 3), sprak eens1): „het schijnt een hoogmoedig en ijdel werk voor een evangeliedienaar, die zelf door de zonde is bezoedeld en misschien meer dan één ander de ellende van een verdorven hart gevoelt en hieronder gebukt gaat, omzijn medemenschen raad te geven.

Doch hiernaast heeft Robertson niet minder de oogenblikken gekend van diepen vrede, waarin hij bevrijding van de zonde kende en gevoelde voor God gerechtvaardigd te zijn.

') „Repentance with them is the gentle work of every day, not the work of oiie distinct and miserable part of life." Sermons III, p. 246.

2) Life and Letters, p. 63.

•'') Otto Pfleiderer, die Entwicklung der Protestantischen Theologie in Deutschland, seit Kant und in Grossbritannien, seit 1825. Freiburg I.B. 1891, S 470.

4) Sermons IV, p. 107.

Sluiten