Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwd, maar geestelijk in het leven van allen, in wie de Gekruisigde leeft. Het offer van Christus wordt verwerkelijkt in het leven van ieder, die niet voor zichzelven, maar voor God leeft Alleen door de zonde te verzaken is Jezus voor ons gestorven, alleen, doordat wij vrijwillig de wet van het kruis, nl. zelfovergave aan Gods wil, aannemen als de wet van ons bestaan, kunnen wij binnentreden in den tegenwoordigen en toekomstigen hemel, tlie verkregen is door zijn plaatsvervangend lijden i).

Doch is deze zelfverloochening, zelfovergave mogelijk en natuurlijk ?

Ja, „want de liefde van Christus dringt ons".

Dit element der liefde niaakt deze duistere leer tot eene begrijpelijke en gezegende waarheid. „So sacrifice alone, bare and unreheved, is ghastly, unnatural, and dead; but sacrifice, illuininated by love, is warmth and life; it is the death of Christ! the life of God, the blessedness, and only proper life of nian-')." Zoo is dus het Christendom meer dan eene navolging van Christus, meer dan een martelaarschap voor de waarheid: het is de at-onement der ziel met God.

Het leven en de dood van Christus hebben den mensch verzoend met God , met den mensch, met zichzelven, met den plicht 3).

De mensch is verzoend met God en God met den mensch, wanneer deze heeft verstaan, dat het offer van Christus de openbaring was van de Goddelijke Liefde, en als hij zich nederig en berouwvol aan God heeft overgegeven; dan is de ziel toegankelijk vooi de werkingen van God; het snerpendste leed gevoelt hij niet meer als de uiting van Gods toorn, maar als een middel, dat hem nader tot den Vader kan brengen.

Deze omkeer in den mensch brengt tevens eene verandering teweeg in de omstandigheden en voorwerpen, waardoor God voor

>) 2)

3)

SERMONS I, p. 151.

III, p. 105.

IV, pp. 226-233.

Sluiten