Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in hem slechts den goddelijken man zag en niet den godde'ijken mensch, kende men slechts de eene helft der waarheid.

Wij kunnen nu begrijpen, waarom Maria meer werd vereerd dan Jezus, daar het Christendom de vrouwlijke deugden als van hoogere waarde beschouwde dan de manlijke, en men Christus hield voor het type van kracht en gerechtigheid.

Eveneens kunnen wij op deze wijze verstaan, waarom zoo velen zich wenden tot Rome; immers hier hopen zij een goeden bodem te vinden voor die gevoelens van eerbied, gewijde aanschouwing, teederheid en liefde, die in ons koud Protestantsch klimaat dikwerf niet kunnen tieren.

Dat men dit zoekt is te begrijpen, want deze eigenschappen zijn waard om vereerd te worden. Maar men doet verkeerd ze te zoeken bij Maria, of bij de vrouw in het algemeen i), doch moet zich wenden tot Christus zelf, in wien het manlijke en vrouwlijke in volmaakten vorm wordt aangetroffen. „The Mother in the Son, the womanly in the Soul of Christ. Divine honour to the Feminine side of His character, joyful and unvarying acknowledgmcnt that in Christ there is a revelation of the Divineness of submission, and love, and purity, and long-suffering, just as there was before in the name of the Lord of Hosts, a revelation of the Divineness of courage, and strength, and heroism, and manliness" 2).

Zie hier het voornaamste van wat Robertson over de Mariavereering heeft gezegd.

Als tweede voorbeeld kies ik zijne denkbeelden over den Doop 3).

') Zooals Comtf. b.v., „If he be right", voegt Robertson er echter aan toe „we shall have to search elsewhere than in the ball-going polkaing frivolities in female form which offer themselves as the modern goddesses. Life and Letters, p. 304.

2) Sermons II, p. 243.

3) Zie met betrekking tot de eerstvolgende bladzijden: Sermons II, pp. 45—74, IV, 114, 115, V, 120; Expos. lect. on theCor., pp. 30, 108; Life and Letters, pp. 268 , 269 , 272 , 336-338 , 513 - 516.

Sluiten