Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plus génial, qui excite plus h la pensée, a la réflexion, qui soit plus nerveux" i).

Arnold plaatst hem boven Martineau en den Franschen prediker E. Beksier-').

Gunning3) noemt zijne preeken „een kostelijke schat, klassiek van duidelijkheid, streng logisch", den inhoud „een onuitputtelijken rijkdom van gedachten".

In de Real-Encyklopadie für Protestantische Theologie und Kirche^) wordt Robertson genoemd: „unübertroffen in geistvoller, überraschend wahrer und tiefer psychologischer Charakteraeichnung,' in feinster Analyse der Motive."

Tulloch zegt'>); „it was as a preacher tliat Frederick Robertson became one of the spiritual forces of his time; it was in the pulpit that he put forth all his intellectual and spiritual strength, and his „Sermons" remain the permanent niemorial of his genius and of the strong impulses of new and living thought that came from him".

A. J. Th. Jonker haalde onlangs o) in een ander verband de

woorden aan van den bekenden prof. Herjviann, die het eens

uitsprak, dat, kon hij preeken als Robertson of Hoffmann, hij

zich zou haasten der gemeente als prediker het beste te geven,

dat men haar geven kan, en zou ophouden academisch theoloop te zijn.

Hofstede de Groot Jr. vertaalde gedeelten in het Hollandsch onder den titel „godsdienst en leven, bloemlezing uit de Nalatenschap van F. W. Robertson", en wel gelijk hij in de voor-

') Etudes contemporaines, p. 353.

2) Robertson of Brighton, pp. 303, 304.

3) Stemmen voor Waarheid en Vrede 1870, bldz. 1087, 1090.

4) XV111- S 636 (ed. 1888). De letter R is in de laatste uitgave noe met verschenen, nu ik dit schrijf,

5) Religious Thought in Britain during the XIXth Century, p. 307.

6) Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1904, blz. 602.

11*

Sluiten