Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vraag is, of wij bij hem enkele woord-verbindingen of volzinnen of gedeelten aantreffen, waaruit blijkt, dat hij van iets eene emotie gehad heeft, dat hij ons die heeft willen geven, en dat hem dit werkelijk gelukt is.

Door enkele voorbeelden zal ik trachten aan te toonen, hoe wij dit somtijds bij hem aantreffen.

»A Tyrolese valley on a sunny day, sleeping in the light and rich tints, is exquisitely beautiful

„Life is at work in every emerald bud, in the bursting bark of every polished bough, in the greening tints of every brown hillside2)."

„Look round tliis beautiful world of God's: ocean dimpled into myriad smiles .... God says, „Be glad 3)!"

, in the sepulchral cough of the aged man at the corner

of the street under the inclinement sky, God has said to us, as He said to Moses, „Pause, and number tliy days■»)." „Sepulchral cough" moet beschouwd worden in verband met: „at the corner of the street". Deze laatste woorden vooral getuigen van zeer fijne waarneming.

(De rnensch begrijpt al spoedig, dat „every thing here is empty and disappointing".) „Bubble after bubble bursts, each bubble tinted with the celestial colours of the rainbow, and each leaving in the hand which crushes it a cold damp drop of disappointment5)."

Indien de hier behandelde voorstelling en fijn gekozen vergelijking eenvoudig wordt verteld, zal men bemerken, hoe juist dat is verdwenen, wat hiervan (als kunst) de waarde uitmaakt. Het woord „bubble" is zeker niet zonder bedoeling driemaal gebruikt. Het

!) Life and Letters, p. 97; ik cursiveer.

2) Sermons II, p. 285.

3) Expository lectures on the Cor., p. 123.

*) Sermons IV, p. 58.

5) Sermons III, p. 265.

12*

Sluiten