Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA.

Hoewel het mijn ijverig streven is geweest mijne dissertatie van drukfouten te zuiveren, zoo is het mij toch niet gelukt. Een der hoogleeraren was zoo welwillend mij op verschillende opmerkzaam te maken, waarvoor ik ZHGL. ook hier mijn oprechten dank betuig.

Men leze:

zeiven inplaats van zelf: bl. 9, reg. 15 v. b.; bl. 10, reg. 10 v. o.; bl. 14, reg. 17 v. b.; bl. 15, reg. 5 v. o.; bl. 16, reg. 7 en 3 v. o.; bl. 17, reg. 9 v. o.; bl. 23, reg. 10 en 8 v. o.; bl. 26, reg. 6 v. b.; bl. 33, reg. 14 v. b.; bl. 35, reg. 6 en 10 v. b.; bl. 49, reg. 1 v. b.; bl. 62, reg. 9 v. o.; bl. 82, reg. 13 v. b.; bl. 88, reg. 6 v. o.; bl. 93, reg. 8 en 3 v. o.; bl. 103, reg. 10 en 9 v. o.; bl. 120, reg. 10 v. o.; bl. 141, reg. 7 v. o.; bi. 146, reg. 5 v. b.; bl. 149, reg. 11 v. o.; bl. 158, reg. 9 v. o.

Waar soms b.v. en n.l. staat, leze men bv. en nl.

Men leze:

bl. 7, reg. 3 v. o. in den dood.

bl. 19, reg. 5 v. b. in his shop.

bl. 21, reg. 2 v. o. geene komma tusschen Matthew en Arnold.

bl. 54, reg. 2 v. o. zich overgeeft.

bl. 81, reg. 10 v. o. hem die gelooft.

bl. 88, reg. 3 v. b. troosteloos.

bl. 95, reg. 8 v. o. machtigen drang.

bl. 124, reg. 8 v. b. veronachtzaamt.

bl. 177, reg. 1 v. b. Robertson wijst het niet aan waar.

bl. 186, reg. 1 v. o. problemen.

Sluiten