Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De invloed van Licht en Lucht op eenige Pharmaceutische praeparaten.

Academisch Proefschrift

ter verkrijging van den graad van

Doctor in de Artsenijbereidkunde

aan de Universiteit van Amsterdam,

op gezag van den Rector Magnificus

Mr. J. F. Houwing,

Hoogleeraar in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

in het openbaar te verdedigen

op Maandag 16 October 1905, des namiddags te 4 ure,

in de aula der universiteit door

Leonardus Marinus van den Berg,

Apotheker,

geboren te Alkmaar.

Alkmaar.

Gedrukt bij Firma P. Kluitman. 1905.

Sluiten