Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding.

Het arbeidsvermogen, dat de zon tot ons zendt, vinden wij op de aarde hoofdzakelijk in twee vormen terug. Ten eerste als warmte, die spoedig wordt omgezet in arbeidsvermogen van beweging van lucht en water, ten tweede als scheikundig arbeidsvermogen, waarvan de assimilatie van koolzuur door het bladgroen der planten het meest bekende voorbeeld is.

Men ziet spoedig, dat deze chemische omzetting het arbeidsvermogen in veel bruikbaarder vorm brengt dan de eerste wijze van transformatie en werkelijk is de hoeveelheid nuttig effect geleverd door wind en watermolens veel geringer dan die, welke door de levende planten wordt verzameld.

Alle brandbare stoffen, die in de techniek gebruikt worden, vinden hun oorsprong bij de planten. Mensch en dier kan zijn benoodigde hoeveelheid arbeidsvermogen niet anders verkrijgen dan ten koste van de energie, die de planten onder den invloed van het zonlicht opgestapeld hebben in den vorm van reserve-voedsel.

Sluiten