Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige voorbeelden van proeven en resultaten mogen hier ter illustratie dienen.

Ciamician en Silbhr hebben alcoholen laten inwerken op verschillende stoffen. De alcohol wordt geoxydeerd tot aldehyd (keton), de bijgevoegde stoffen worden gereduceerd. Zoo geeft:

aethylalcohol + chinon : aldehyd + hydrochinon [loc.cit.(a))

+ benzophenon : „ + benzpinakon [l.c.(b)J „ +thymochinon : „ + hydrothymochinon [I. c. (a)]

en gaan meerwaardige aliphatische alcoholen onder den invloed van chinon over in suikerachtige lichamen, bijv.: isopropylalcohol + chinon : aceton + hydrochinon glycerine + „ : glyccrose + chinhydron /

erithrit + „ : erythrose (d + I) ^ -c(a)|

nianniet + „ : niannose

Deze reacties geschieden alle onder den invloed van het zonlicht en bleken niet omkeerbaar te zijn.

Behalve dat chinon met nog andere aliphatische lichamen hetzelfde reductie-oxydatie verschijnsel geeft, doen dit ook nog andere aromatische ketonen en aldehyden. Voorts geven melk, appel, wijnsteen en mierenzuur met chinon koolzuur + hydrochinon. [1. c. (a)]

Behalve deze zijn meerdere intramoleculaire omzettingen bekend onder den invloed van het licht; o nitropiperonal gaat over in o nitrosopiperonylzuur [I. c. (d)]; maleïnzuur in fumaarzuur [l.c. (e)]; azoxybenzol in o oxyazobenzol '); o nitrobenzaldehyd in nitrosobenzoëzuur;

') H. M. Knipscheer. Dissertatie. Intrtmoleculaire atoom verschuiving bij azoxybenzolen, blz. 39.

Sluiten