Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aceton ondergaat een oxydatie en tevens hijdrolyse, zoodat mierenzuur en azijnzuur gevormd worden [l.c. (g)]; stilbeen wordt tot benzoëzuur. [1. c. (e)]

Welke nieuwe verbindingen in deze gevallen van „lichtoxydatie" optreden is echter niet steeds nagegaan. In bijzondere gevallen is de omzetting nader bestudeerd, zooals bijv. bij de chloroform, waar het van groot belang was om te weten onder welke omstandigheden de oxydatie optrad, omdat hierbij stoffen ontstaan, die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van hen, die met de bedorven chloroform in aanraking komen.

Mijne proeven passen bij deze onderzoekingen aan, en ofschoon de verkregen resultaten niet volkomen een eindbeslissing kunnen geven bij sommige der onderzochte stoffen, meen ik toch een stap voorwaarts te zijn gekomen op dezen moeilijk te bewandelen weg.

Sluiten