Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chloroform.

Toen ik mijn eerste proeven inzette om den invloed van het licht na te gaan op eenige pharmaceutische praeparaten, was ik in de stellige overtuiging, dat bij chloroform het onderzoek geheel en al was afgeloopen. Over deze stof was zooveel geschreven en er waren zooveel proeven mee genomen, dat deze meening gewettigd scheen en zelfs een der scheikundigen, die veel aan chloroform onderzoek heeft gedaan, blijkbaar geheel zeker van zijn zaak, schreef: „die Zersetzung erfolgt dadurch, dass der durch die chemischen Strahlen des Tageslichts bei den Berührung mit Chloroform activirte Sauerstoff der Luft sich einem Theile des Chlors des Chloroforms substituirt und dasselbe frei macht, ferner mit dem iibrigen Chlor und dem Kohlenstoff zu Chlorkohlenoxyd zusammentritt und endlich mit dem Wasserstoff Wasser bildet." ')

De indruk van nauwgezetheid die het werk van Biltz maakt, was oorzaak dat ik zelve niet eerder proeven heb ingezet over den luchtinvloed op chloroform,

') Dr. Ernst Iiiltz. Der Schutz des Chloroforms vor Zersetzung am Licht. p. 20.

Sluiten