Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan nadat door vergelijking met de uitkomsten bij andere stoffen, de wenschelijkheid daarvan gebleken was.

Terwijl in 1831 de chloroform is ontdekt, merkte G. Stadeler eerst drieëndertig jaren later op, dat deze stof bij het bewaren zuur werd en dat kooloxychloride ontstond. Dat het licht daarbij een rol speelt, bevroedde hij toen nog niet. ')

Schacht :) en Biltz 3) kwamen tot de conclusie, dat de omzetting onder invloed van lucht en licht geschiedt. Zuivere chloroform wordt volgens hun bevinden het gemakkelijkst ontleed.

Martin 4) kwam een stap verder, door het vinden van nieuwe producten; naast zoutzuurgas en phosgeen merkte hij op vrij chloor en „Zweifachchlorkohlenstoff".

Ten slotte was het Dr. E. Biltz, apotheker te Erfurt, die zijn uitkomsten uitdrukt in de volgende vergelijkingen, die volgens hem het verloop van de ontleding weergeven: 4 CH Cl3 + 3 02 = 4 CO Cl2 + 2 H2 O + 2 Cl, 2 CO Cl2 + 2 H, O = 2 C02 + 2 H Cl.

In eerste instantie ontstaan dus volgens B. kooloxychlorid, chloor en water, dit geschiedt onder den invloed van het licht; daarna wordt het kooloxychlorid door 't water ontleed en treden koolzuur en zoutzuur-gas op. Daar echter slechts 2 moleculen water aanwezig zijn op 4 moleculen kooloxychlorid kan slechts de helft hiervan

') G. Stadeler. Annal. der Chem. und Pharm. 1X64 p. 319 ■) Schacht. Archiv. der Pharm. 1867 p. 213 Chem. Jahr. 1867 p. 539 ') Biltz. » » » 1868 p. 50 Pharm. J. Trans SI 1041

4) Martin. » » » 1867 255

Sluiten