Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze cijfers nader beschouwend, vinden we een te hoog aan totaal zuurcijfer en een te hoog aan CCh. Deze fout is hoogstwaarschijnlijk hierdoor ontstaan, dat bij het filtreeren van het neerslag van BaCOt veel koolzuur uit de lucht en uit het waschwater zich heeft verbonden met het bariumhydroxyde. ')

Trekken we de theor. cijfers van de gevondene af, dan vinden we 185,9 — 166,5 = 19,4; 83,3 — 66,6 = 16,7; en 199,2 — 189,90 = 9,3; 85,22 — 75,95 = 9,27. Iii het eerste geval een te kort aan koolzuur van 2,7 of een te veel aan totaalcijfer, in het tweede geval zijn de verschillen practisch aan elkaar gelijk. Het te veel aan totaal cijfer zou in 't eerste geval van H Cl afkomstig kunnen zijn; echter staat er tegenover, dat de gevonden hoeveelheid Ag Cl goed overeenstemt met het vrije chloor.

Bovenstaande cijfers zijn dus eene voldoende bevestiging van de onderstelling, dat de eindreactie die bij een overmaat aan zuurstof, na zonnebelichting optreedt, wordt aangegeven door de vergelijking:

2 C H Cl3 + 5 O = 2 CO, + H, O + 6 Cl.

Ofschoon op water niet is gereageerd, is er toch wel een aanwijzing, dat het aanwezig is geweest, daar bij de afkoeling van de buizen gele kristallen van chloorhydraat op den bodem zichtbaar werden.

Tot mijn spijt is niet opgegeven bij de beschrijving

') De omslag (phenolphtaleïne werd als indicator gebruikt) was niet gemakkelijk waar te nemen, doordat het hypochloriet de kleurstof aantastte; daar bij bromoform ditzelfde euvel in erger mate optrad is daar de bepaling langs een omweg geschied.

Sluiten