Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen dat, indien men de ontleding mag beschouwen als een evenwichtsreactie, er bij aanwezigheid van een stof, die de gevonden ontledingsproducten opneemt, de ontleding dan te sneller zal voortschrijden, naarmate er meer van die stof aanwezig is. In ieder geval zal dan bij aanwezigheid van alcohol de ontleding niet eene geringere zijn, maar zullen alleen de ontledingsproducten onschadelijk gemaakt worden.

De algemeene voorstelling is, dat de alcohol aangetast wordt door het gevormde zoutzuur, phosgeen of chloor en aldus de ontleding aan de waarneming doet ontsnappen. Een waarneming van Brown, ') die phosgeen aantoonde in chloroform, waarin nog alcohol aanwezig was, is hiermee niet in strijd en pleit voor de ontleding tot H Cl + CO Cl2. Wanneer toch in de eerste plaats chloor was opgetreden zou deze de alcohol zoo ver mogelijk gechloreerd hebben, waardoor een terugvinden onmogelijk was geworden. Nu is hoogstens gevormd aethylester van zoutzuur, die door schudden met water ontleed is. In het water kon Brown dan gemakkelijk de opnieuw vrijgekomen alcohol aantoonen.

Indien de aan chloroform als conserveermiddel toegevoegde alcohol zijn functie vervulde door het opnemen der ontledingsproducten, dan zou toch in ieder geval bij de splitsing van kooloxychloride

CO Cl, + 2 C2 H , O H = 2 C2 H, Cl + Hs O + CO,

') Brown. Pharm. Journ. and Transact. 52. 793 (1893)

Sluiten