Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kooldioxyde moeten achterblijven en in de flesch aantoonbaar moeten zijn met barietwater.

Om na te gaan of door het dusdanig wegnemen der lichtontledingsproducten de omzetting misschien juist bevorderd wordt, heb ik in volkomen afgesloten flesschen een geringe hoeveelheid chloroform, bedeeld met 10 % resp. 25 "/» alcohol, gedurende een maand aan belichting door de zomerzon (1905) blootgesteld. Het bleek toen evenwel bij schudden van den inhoud met barietwater dat in het geheel geen koolzuur was ontstaan. Andere onderzoekers o. a. Biltz en Adrian hebben met veel minder alcohol (J % tot 1 %) en langeren belichtingstijd hetzelfde resultaat gekregen.

Het is dus duidelijk dat bij de conserveering vaiv chloroform door aethylalcohol deze laatste stof door het geheel doen ophouden of althans het sterk verlangzamen der lichtoxydatie, als negatieve katalysator optreedt.

1) Biltz. Der Schutz des Chloroforms vor Zersetzung am Licht. p. 27. *) Adrian. Apoth Zeit. 18, 1903. 430.

Sluiten