Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kristallijne stof, die hij mij ook afstond en welke bleek te zijn tetrabroomstof (door bepaling van smelt- en kookpunt, geur en kristalvorm). Uit deze voorloopige resultaten blijkt reeds, dat de inwerking van 't licht op bromoform niet dezelfde is, op chloroform en jodoform. Ten einde, zoo mogelijk, dit afwijkend gedrag van bromoform op te helderen, zijn door mij ook meerdere proeven ingesteld, in hoofdzaak op dezelfde wijze als bij chloroform en jodoform.

Voor dit doel werd de bromoform, na bevrijding van alcohol door herhaald schudden met sterk zwavelzuur, nog door kristallisatie en destillatie in het luchtledig gezuiverd.

De buizen, in welke de bromoform werd blootgesteld aan het tropische zonlicht, hadden een inhoud van ongeveer 300 c.M\

Voor totale ontleding van bromoform volgens de vergelijking:

2 C H Br3 + 5 O = 2 CO, + 6 Br + H ,0

kan 2,459 Gr. omgezet worden door 270 M.3 zuurstof, welke in die buizen aanwezig was.

De blootgestelde hoeveelheden waren:

1. 1,051 en 1,163 Gr.; deze dus met overmaat zuurstof. U. 5,837 en 5,019 Gr.; deze dus met tekort aan zuurstof, tenminste volgens de gegeven vergelijking; doch niet bij eene omzetting waarbij de bromoform door het minimum zuurstof wordt geoxydeerd, (zie de ontleding van chloroform) volgens de verhouding C H Br:( + O;

Sluiten