Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichtontleding het CO als zoodanig is aanwezig geweest om de eenvoudige reden, dat nagenoeg alle zuurstof in deze buis ontbrak. In verband met de vorming van broomwaterstofzuur, ligt het meest de onderstelling voor de hand, dat de bromoform zonder medewerking van zuurstof alleen door den invloed van liet zonnelicht eene ontleding ondergaat in dezen zin:

C H Br:i = C Br, + H Br.

Wanneer deze ontledingsproducten bij het onderzoek evenwel in aanraking kwamen met het water der waschfleschjes, zal het hypothetische lichaam C Br, door water onmiddellijk ontleed zijn volgens:

C Br, + H,0 = CO + 2 H Br,

zoodat dan als eindproducten aanwezig zijn: CO + 3 H Br.

De gevonden verhouding van 13,7 : 47 komt vrijwel met de door deze onderstelling geëischte verhouding van

1 : 3 overeen.

Onduidelijk blijft nog het ontstaan van eene hoeveelheid broom (n.1. 12 V,, aeq.) die stellig niet op rekening gesteld mag worden van oxydatie door de sporen zuurstof, die nog in de buis aanwezig zijn geweest. Er zal daartoe eene spontane afsplitsing van broom moeten worden aangenomen onder vorming van een nieuw lichaam, bijv. C H Br, — C H Br,. Doch in deze richting is de inhoud der buis nog niet door mij onderzocht.

Sluiten