Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chloralhydraat.

Over den invloed van het directe zonlicht op deze stof heb ik nergens in de literatuur eenige aanwijzing gevonden, alleen heeft H. Gautier ') chloral met chloor aan 't licht blootgesteld. Daarbij kreeg hij eene omzetting, die hij uitdrukt door middel van de vergelijking: C Cl 3 COH + 4C1 = CC14 + CO Cl-, + HC1. Zonder licht was na 14 dagen geen omzetting opgetreden ; in diffuut licht verliep de reactie langzaam.

De omstandigheid dat eenige buizen, gevuld met chloral, die in het organisch-chemisch laboratorium te Amsterdam langen tijd aan zichzelf waren overgelaten, ten slotte zijn uiteengesprongen, was aanleiding, waarom ook de lichtinvloed op chloralhydraat in studie is genomen. Verder is in sommige Pharmacopeën ) voorgeschreven 0111 chloralhydraat tegen den invloed van het zonlicht te beschermen en ten slotte werd het vermoeden op invloed van het zonlicht bij chloralhydraat versterkt

') Gautiers. Compt. rend 101. 11(11 — 62 (I88.1).

-') Dit is mij bekend van de Fransche, de Belgische, de Ainerikaansche en de Oostenrijksche Pharmacopee.

Sluiten