Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevorderd zelfs niet na lange en soms intensieve belichting (tropische zon).

CHLOROFORM droog en vrij van alcohol, was in niet geringe mate veranderd. Zoutzuurdampen ontstonden bij opening van de buisjes, de geur van phosgeen was duidelijk te bemerken. Neerslagen ontstonden met zilvernitraatoplossing en barietwater.

BROMOFORM (dezelfde bromoform werd gebruikt als bij de zonlicht proeven) had ook verandering ondergaan. De kleur was licht geelrood geworden, bij opening van het buisje traden nevels op van broomwaterstofzuur.

JODOFORM. Een zeer geringe omzetting was hier te bemerken. Eenige kleine kristalletjes van jodium waren duidelijk zichtbaar. De inhoud van de buisjes loste met een gele kleur op in joodkaliumoplossing.

Eene oplossing van jodoform in alcohol (0,2 — 3,9) was na afloop van de proef roodbruin gekleurd. Echter is een even sterke oplossing, bewaard bij dezelfde temperatuur, gedurende denzelfden tijd, maar tegen 't licht beschut, eveneens roodbruin gekleurd. Deze kleur was wel niet zoo sterk als in het andere buisje, maar de invloed van het licht is hier toch zeer duidelijk door de temperatuursverhooging ondersteund.

CHLORALHYDRAAT. Ook hier is een zeer geringe omzetting opgetreden. De stof zat tegen den wand gekoekt. Met een weinig water gaf het een oplossing, die door aanwezigheid van een geringe hoeveelheid H Cl

Sluiten