Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het cor klopt niet meer, tevergeefs wordt getracht met de bekende middelen het kind bij te brengen.

De placenta stonk eveneens en was vuil geel groen van kleur.

's Avonds was de temperatuur van de vrouw weer gedaald tot 37.5° Celsius.

Jammer genoeg werd op het kind geen sectie verricht.

Wij vinden dus hier een partus, die geruiraen tijd duurt, waar de vliezen vroegtijdig breken, temperatuursverhooging van de moeder, stinkenden uitvloed, eene rottende placenta en een kind, dat durante partu sterft.

Over het verband tusschen deze feiten spreken wij later, nu is het slechts de bedoeling de verslagen deibewuste partus weer te geven.

II. Cursus 1 8 94 — 95. No. 7 5.

Vr. A. A. I-para, 30 jaar oud.

De afstand der spinas ilei bedraagt 26 c.M., die der cristae 27.5 c.M.

Het promontorium is niet te bereiken.

26 April 2 u. n.m. krijgt de vrouw voor het eerst weeën en blijkt by inwendig onderzoek, de ontsluiting ongeveer 1 c.M. te zijn-

Om 4 u. n.m. breken de vliezen, terwijl de ontsluiting hetzelfde gebleven is.

Om 7 u. n.m. begint de schedel dieper in te dalen; naden zyn te voelen, fontanellen nog niet.

De harttonen zyn duidelijk links te hooren.

De weeën blijven zwak.

Om 10 u. 30 n.m. is de ontsluiting ruim 2 c.M. geworden.

27 April 9 u. v.m. is de ontsluiting volkomen, de schedel staat voor de symphyse, met de kleine fontanel links voor.

Om 3 u. 20 is de kop geboren.

Veel geelgroen smerig, stinkend vruchtwater vloeit af.

Het kind maakt respiratiebewegingen.

Na 25 minuten heeft het hart opgehouden te kloppen.

Sluiten