Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schedel staat geheel iu de holte met de kleine fontanel naai* links voor gericht.

De harttonen blijven regelmatig en krachtig.

9 u. n.m. De schedel wordt zichtbaar in de vulva.

9 n. 15. Het kind wordt spontaan geboren, tegelijk komt een groot quantum stinkend vuil vruchtwater los.

Het kind stinkt ook afschuwelijk en zit vol vuil foetide meconium.

Het kind is zeer bleek: adembewegingen worden niet gemaakt, het cor werkte nog gedurende één uur regelmatig.

Alle pogingen het kind bij te brengen bleven zonder succes.

De sectie gaf geen verklaring voor de doodsoorzaak.

Even wil ik den aandacht er op vestigen, dat de parturiens, evenals in meerdere der vorige gevallen een primipara was en wel eenigszins op leeftijd — voorzichtigheidshalve zoo uitgedrukt.

IX. Cursus 1 8 8 5 — 8 C. No. 83.

Vrouw E. K., I-para.

23 December 1885. De vrouw verliest veel vocht, de vruchtblaas is gesprongen.

De ontsluiting is niet grooter dan 1 c.M.

20 December 7 u. 30 v.m. De weeën worden frequenter; de ontsluiting heeft de grootte van een kwartje bereikt.

De schedel ligt voor, de kleine fontanel is naar rechts voor gericht.

De harttonen zijn duidelijk en regelmatig.

11 u. 15. De ontsluiting is nu 4 c.M. groot.

De vrouw blijkt een temperatuursverhooging van 38.4° te hebben.

11 u. 45 v.m. De weeën blijven krachtig.

De ontsluiting is nu volkomen geworden.

Ken half uur later wordt het kind geboren.

Het kind vermindert gaandeweg en succombeert na 3 dagen.

In het J3oerhaave-laboratorium was geen sectieverslag te vinden. Op het klinisch verslag vind ik echter aangeteekend, dat bij sectie gevonden werd eene sereuze infiltratie van het parotis weefsel en abscesvormige holten in beide longen.

Sluiten