Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Cursus 189 1 —9 2. No. 8.

Vrouw v. V., II-para, 30 jaar oud.

De vorige partus werd door versie en extractie getermineerd. Op 7 Juli 1891 liep by deze vrouw het vruchtwater af. 9 Juli 1891. De ontsluiting is niet noemenswaard.

Het kind ligt in lengteligging.

De harttonen zyn duidelyk waarneembaar.

11 Juli 4 u. n.m. De vrouw krijgt plotseling eene koude rilling, hare temperatuur stijgt tot 39.2°; hare polsfrequentie bedraagt 132.

De ontsluiting is gevorderd tot 3 c.M.

Het voorliggend deel blijkt de schedel te zyn.

6 uur. Meconium loopt uit de vagina.

De harttonen worden frequent maar blyven regelmatig.

Het kind is waarschynlyk stervende.

De keering volgens Braxton Hicks wordt toegepast, de vagina wordt geirrigeerd en even later het kind geëxtraheerd.

Het kind is en blyft ondanks alle pogingen dood. Den volgenden dag heeft de vrouw weder normale temperatuur. Omtrent eene autopsie vind ik niets genoteerd.

XI. Cursus 1891 — 9 2. No. 8 8.

Vrouw Sch., I-para, 25 jaar oud.

24 Februari 1891 3 u. v.m. treden de eerste weeën op. De schedel is het voorliggend deel.

De ontsluiting bedraagt 3 c.M.

De vruchtblaas is nog intact.

De weeën zyn zwak.

25 Februari 10 u. v.m. Het vruchtwater loopt af. De ontsluiting is 4 c.M. groot.

26 Februari. De kleine fontanel staat links voor. Om 8 u. v.m. is de ontsluiting gevorderd tot 7 c.M.

De temperatuur van de vrouw schommelt tusschen 38 en 38.5° Celsius.

Om 4 u. n.m. wordt besloten tot accouchement forcé over te gaan.

Sluiten