Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ostium exteruum wordt op 4 plaatsen ingeknipt en 2 kinderen forcipaal geëxtraheerd.

De kinderen zyn beide voldragen.

Ze zyn asphyctisch, maar worden weldra bygebracht.

Na 8 en 12 dagen succombeeren ze, zonder dat er een bepaalde oorzaak voor te vinden is.

Sectieverslagen kon ik niet opsporen.

XII. Cursus 1892 — 9 3. No. 10 7.

Vrouw H. de W., I-para, 25 jaar oud.

18 Mei 10 u. 30 n.m. ontloopt de vrouw het vruchtwater.

19 Mei 's ochtends is de ontsluiting 2 c.M., terwyl meconium afgaat nu en dan.

De harttonen van het kind hebben een frequentie van 1G0 in de minuut, maar zyn regelmatig.

Het achterhoofd ligt voor, de kleine fontanel naar rechts gericht.

Om 11 u. v.m. zyn de harttonen minder frequent, maar blijven regelmatig.

Om 12 u. v.m. is de ontsluiting volkomen.

Om 1 u. wordt het kind spontaan geboren, het is eenigszins asphyctisch; door slaan op de billen komt het spoedig bij en schreeuwt krachtig.

De temperatuur van de moeder durante partu is onbekend.

Na 7 dagen weigert het kind zijn fleschje en succombeert spoedig daarna.

Reeds de laatste dagen slonk de respiratielncht van het kind bar.

Op het klinisch verslag staat als sectie-resultaat aangeteekend : lobulaire pneumonie met longgangreen.

We hebben hier dus een partus, waar vroegtijdig de vliezen braken en getuige het afgaan van meconium bij een schedelligging, het kind asphyctisch werd. Koorts is niet nagegaan. Het kind succombeerde aan een rottingsproces in de longen.

2

Sluiten