Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schedel staat nog bewegelijk boven den bekkeningang.

Het promontorium is nog even te bereiken.

De weeën zijn zeer zwak en komen met lange tusscbenpoozen.

Het kleine capnt succedaneum voelt slap aan.

Men vermoedt, dat het kind dood is.

Uit de vagina vloeit een geel groenachtig slym.

Met het oog op het vernauwde bekken, een eventueele secundaire atonie en het doode kind werd, niettegenstaande de ontsluiting nog zoo gering is, besloten tot perforatie en daarop volgend extractie per cranioclast, nadat na de perforatie de ontsluiting iets grooter geworden was.

Sectie op het kind werd niet verricht.

XV. Cursus 188 3 — 8 4. No. 14 0.

Vrouw K., III-para, 27 jaar oud.

De vorige partus verliepen geheel normaal en spontaan.

3 Juni 1884 ontloopt by eene ontsluiting van 2—3 c.M. langzaam het vruchtwater.

.) uur later wordt het kind in achterhoofd ligging spontaan geboren.

Het schreeuwde direct krachtig.

Het kind begint daarna slecht uit te zien.

Het kind lydt aan een sterken icterus neonatorum.

s Ochtends op den 8,tc" Juni wordt het kind dood in de wieg gevonden; eenige uren tevoren had het nog gezogen.

Uitwendig is behalve de sterke icterus niets waar te nemen.

De temperatuur is durante partu niet opgenomen.

Autopsie.

Alle organen zy n hyperaemisch.

Do buikholte is met sterk bloederig serum gevuld.

Het slijmvlies van de maag en het begin van het duodenum zyn zeer rood van kleur en duidelyk catarrhaal ontstoken.

De benedenkwab der beide longen is zeer bloedrijk.

Overigens Zyn geen afwijkingen te constateeren; ook niet in den oesophagus, de trachea en de bronehi.

Sluiten