Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI. Cursus 188 2 — 83. No. 6 2.

Vrouw M., I-para, 29 jaar oud.

2 Januari 6 u. 30 n.m. krygt de vrouw voor het eerst weeën en wordt naar de verloskamer vervoerd.

De vliezen zijn intact.

De ontsluiting bedraagt 2 c.M.

De bekkenmaten der vrouw zijn normaal.

3 Januari 9 u. v.m. De weeën zijn matig sterk en komen sporadisch.

De ontsluiting is nu 3 c.M. geworden.

De schedel ligt voor, de kleine fontanel is naar rechts voor gericht.

De vruchtblaas schijnt 's nachts gesprongen te zijn.

De harttonen zyn goed.

Om 11 u. v.m. zijn de harttonen nergens rneer te hooren.

Veel meconium gaat af.

De vrouw braakt herhaaldelijk.

4 Januari 7 u. 30 v.m. De ontsluiting is 7—8 c.M. groot.

De weeën zyn zeer zwak.

Vuil bruin stinkend vocht vloeit uit den uterus.

Om 12 u. snijdt het hoofd door de vulva en wordt het kind kort daarna geboren.

Het kind is, zooals te verwahcten, dood. Uit den mond loopt een vuil bruin, penetrant stinkend vocht.

Hetzelfde vocht stroomt in groote quantiteit uit den uterus.

Sectie schijnt niet verricht te zijn.

De temperatuur der vrouw is durante partu niet gecontroleerd; even na den partus stond de thermometer op 37.8°.

Hier hebben wij dus een partus, die zeer lang duurde, waar stinkende uitvloed bestond en het kind succonibeerde durant partu. Koorts kan vermoed worden, heeft echter niet positief zeker bestaan.

XVII. Cursus 18 90 — 9 1. No. 81.

Vrouw v. d. L., I-para, 34 jaar oud.

2 Februari. De vrouw is met een guldengroote ontsluiting naar

Sluiten