Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verloskamer gebracht, daar zy duidelijk weeen heeft op regelmatige tijden.

3 Februari 1 u. n.m. De vliezen zyn stuk gesprongen.

De harttonen zijn goed.

1 u. 's nachts. De weeën zyn frequent en krachtig.

De ontsluiting is niet grooter geworden.

De harttonen zijn eerst onregelmatig geworden, hebben zich daarna weder hersteld.

4 Februari. De toestand is hetzelfde gebleven.

1 u. n.m. De ontsluiting is gevorderd tot 4 c.M.

De kleine fontanel slaat links voor.

De harttonen zijn niet meer te hooren.

Een smerig vuil stinkend vruchtwater vloeit uit de vagina.

De moeder heeft een polsfrequentie van 140, hare temperatuur blijkt bij opname 38.2° Celsius te zijn.

De harttonen van het kind zijn nergens meer te hooren.

5 u. Men besluit te perforeeren, daar het kind vermoedelijk toch dood is.

Bij de extractie van den romp loopt een massa vuil faecaal stinkend bruin vocht af.

Lven na den partus daalt de temperatuur der moeder weer tot de norm,

Sectie werd niet verricht.

Ook hier een langdurige partus, terwijl de vliezen zeer vroeg breken. Koorts durante partu en een dood kind.

XVIII. Cursus 1900 — 01. No. 3.

Vrouw V., X-para, 44 jaar oud.

Deze vrouw had 3 abortus, de overige 7 maal beviel zij spontaan van een levend kind.

15 Juli wordt vrouw V. in de kliniek opgenomen. Zij had reeds de laatste week vrij veel bloed verloren, zoodat aan placenta praevia of een vroegtijdige loslating van de placenta gedacht wordt.

Sluiten