Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij onderzoek is echter geen placentairweefsel te voelen; het ostium is nog gesloten.

De schedel ligt voor.

De harttonen zijn goed.

De vrouw geeft aan, dat 's nachts het vruchtwater afgeloopen is; 's middags krijgt ze eene koude rilling, blijkt eene temperatuur van 40.2° te hebben en wordt onmiddellyk naar de kliniek vervoerd.

6 u. n.m. Vrouw V. heeft een temperatuur van 39.2° en eene polsfrequentie van 132 in de minuut.

De weeën volgen elkaar zeer langzaam op.

Bij percussie van den uterus hoort men een tympanitischen toon, zoodat tympania uteri vermoed wordt.

De ligging van het kind is door uitwendig onderzoek niet te bepalen.

De harttonen van het kind kan men nergens te hooren krijgen.

De ontsluiting is nu 6 c.M. geworden.

De kleine fontanel ligt links voor, de schedel is nog niet ingedaald.

Het atioopend vruchtwater stinkt niet.

Met de hooge tang wordt het kind geëxtraheerd.

Het kind is dood.

Bij het verwijderen van de placenta ontsnappen borrelende gassen uit den uterus.

Sectie werd niet verricht.

XIX. Cursus 1893 — 9 4. No. 3.

Vrouw R., I-para, 23 jaar oud.

De bekkenmaten vertoonen niets afwijkends.

Het onderzoek in de verloskamer op 4 Juli 9 n. 30 toont aan, dat het ostium ter grootte van een kwartje geopend is.

De vruchtblaas is intact.

Het aangezicht ligt voor, is echter lastig met den vinger te bereiken.

De harttonen zijn regelmatig (150 in de minuut) en duidelijk te hooren.

12 u. Het vruchtwater loopt af.

Sluiten