Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De weeën blijven zwak.

5 Juli, 11 u. De ontsluiting in nu ruim 2 vingers geworden. De schedel is nog niet ingedaald.

De weeën worden frequenter.

De moeder blijkt een temperatuur van 38.8° Celsius te hebben. 4 u. 45 n.m. De harttonen van het kind worden frequenter (180). Er loopt meconium af.

De temperatuur van de vrouw bedraagt 38.6°.

11 u. n.m. Er heeft zich een groot caput succedaneum gevormd. De harttonen zijn zeer frequent, maar regelmatig.

Uit de vulva ziet men gasbellen komen, die een onaangenamen geur verspreiden.

De fundus uteri staat hoog.

De percussietoon over den uterus klinkt tympanitisch.

Duidelijk is er tympania uteri te constateeren.

De harttonen blijven zeer frequent.

Daar de ontsluiting het toelaat, extraheert men het kind forcipaal. Het kind bleek reeds dood te zijn.

Na de extractie van het groote, goed ontwikkelde kind ontlastte zich de in den uterus opgehoopte lucht, die zeer stonk.

Er werd geen sectie verricht.

XX. Cursus 1 8 81 — 8 2. No. 7 5.

Vrouw R. S., I-para, oud 21 jaar.

De bekkenmaten zyn niet opgenomen.

Den avond vóór de partus begon, had vrouw S. eene temperatuursverhooging van 39.6°.

's Avonds na den partus was de temperatuur nog 39° Celsius. Gedurende den partus werd de temperatuur niet opgenomen.

19 Januari 1882 12 u. krygt de vrouw voor het eerst weeën.

20 Januari 11 u. 30 is de ontsluiting 5 c.M.

De vliezen breken spontaan.

De harttonen worden niet meer gehoord.

12 n. 30. Het hoofd staat diep in de bekkenholte met de kleine fontanel naar rechts voren.

De groote fontanel is links achter te bereiken.

Sluiten