Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Negen der kinderen zijn doodgeboren, de anderen (12) stierven enkele minuten tot 12 dagen na de bevalling; alle aan longaandoeningen, of aan ontstekingen in het maagdarmkanaal of meningen.

Daar, zooals wij zagen, tijdens de baring gewoonlijk geen temperatuur is opgenomen, is het zeer wel mogelijk, dat er onder de 16 gevallen, die wij straks stilzwijgend zijn voorbij gegaan, ook enkele geweest zijn, die in dit kader vallen, volstrekt niet onwaarschijnlijk is het verder, dat aan de volgende gevallen, waar de kinderen aan infectieuse processen gesuccombeerd zijn, eveneens het zelfde proces ten grondslag ligt, o. a.

Ia. Cursus 1883 — 8 4. No. 10 3.

Vrouw L. B., I-para, 25 jaar oud.

De afstand der spinae ilei bedraagt 26.5 c.M., die der cristae 31.5 c.M.

De omtrek is 99 c.M., het promontorium is niet te bereiken.

11 Maart 9 u. v.m. krijgt de vrouw weeën, by onderzoek blijkt de schedel vóór te liggen en nagenoeg vast te staan.

De ontsluiting is 2 c.M.

De harttonen zijn regelmatig en duidelijk.

Om 5 u. n.m. vindt men de ontsluiting volkomen en breekt daarom de vliezen.

Om 7 u. wordt de schedel zichtbaar en om 8 u. 30 is het kind geboren.

Den 2den dag post partu m vertoont het kind aan den bovenkaakrand en aan het palatum ulceraties.

Uit den neus stroomt een bloederig slym.

Het kind vermagert zichtbaar dagelijks en succombeert den 29stcn Maart.

Lues is bepaald uit te sluiten.

Autopsie.

De lever en de milt zijn sterk gezwollen.

In de nieren bevinden zich geen etterhaarden.

Sluiten