Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de cijfers van Ahlfeld en Ihm blijkt, dat ernstiger koorts voorkomt gedurende 162 van 6606 partus, d. i. in 2A°/0, en uit die van Adler, Glöckner en Krönig, dat ongeveer 35 °/0 der kinderen van deze partus succombeeren. Teruggebracht op onze cijfers zou dit op onze 3490 partus 84 gevallen van koorts met 29 doode kinderen geven.

In de volgende hoofdstukken zullen wij nu nagaan hoe deze koorts tot stand komt, hoe zij aanleiding wordt tot het sterven van het kind, en hoe dit laatste tegen te gaan is.

Sluiten