Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

I)o oorzaak van «le koorts van <le moeder bij zwangerschap en bevalling.

Wanneer gedurende den partus eene temperatuursverhooging geconstateerd wordt, dan kan deze hare oorzaak vinden in a) eene pathologische aandoening der parturiens, ontstaan vóór of gedurende den partus, doch geheel onafhankelijk van graviditeit en partus en b) een aandoening afhankelijk van de baring.

De eerste groep laten wij hier buiten beschouwing en zullen ons voorloopig slechts bezighouden met die temperatuursverhooging, die alleen als gevolg van den partus zelf ontstaat.

Reeds in normale gevallen stijgt de temperatuur van de vrouw gedurende den partus, soms zelfs tot 38° en hooger, en wel volgens de onderzoekingen van Giles (Trans, of the Obn. Soc. L. 36. P. 238) des te hooger naarmate het uitdrijvings tijdperk langer duurt.

In hoeverre men hier nog van een physiologische stijging spreken kan, is moeielijk te bepalen, de grens tusschen het physiologische en het pathologische is niet

Sluiten