Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer pyogene coccen in het cavum uteri, hoe hoogei de koorts.

De infectie kan langs bloed- en lymphbaan van den uterus verder schrijden, met eene peritonitis ten gevolge.

De microorganismen, die als parasiet in het weefsel van den uterus kunnen dringen, of zij, die als saprophyt bijna geen zuurstof noodig hebben, zijn het meest te duchten.

De anaerobe bacillen zijn meestal van weinig parasitaire kracht, daar zij hun intrek nemen op de oppervlakte van de mucosa. Heel zelden worden door hen metastatische infecties veroorzaakt.

De streptococcus komt gewoonlijk alleen voor, terwijl het bacterium coli cummune meestal gezamenlijk met andere anaerobe bacteriën optreedt, vandaar het verschil, dat gemaakt wordt tusschen eene polymicrobe en eene monomicrobe infectie. De polymicrobe ontstaat, doordat of één kiemsoort als kwartiermaker optreedt en alles voor een tweede soort microorganismen gereed maakt, of meerdere kiemsoorten tegelijk hunne intrede in den uterus doen.

Rottingsbacteriën maken het terrein zeer aanlokkelijk

voor streptococcen.

Krönig vond een streptococcus nooit met den staphylococcus pyogenes aureus te samen gaan. Hij vond op 247 koortsgevallen gedurende het puerperium 137 maal eene endometritis, 56 maal kon hij streptococcen aantoonen, 4 maal staphylococcus pyogenes aureus, 34 maal gonococcen, 3 maal bacterium coli, 40 maal anaerobe bacteriën.

Het bacterium coli kan volgens Krönig in de vagina als parasiet in de wonden van de mucova optreden en ten slotte voeren tot het ziektebeeld, dat wij bij onze

Sluiten