Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koortspartus herhaaldelijk zien optreden en dat wij kennen als tympania uteri. In vroeger jaren (Schröder '), Zweifel2), Winckel3), Staude4)) meende men, dat tympania uteri door intrede van atmospherische lucht in de uterusholte ontstond.

Evenwel is later gebleken, dat men dit bezwaarlijk aannemen kan, daar de meeste microorganismen in de atmospherische lucht indifferent zijn.

Winter en Galthier ontzeggen dan ook de atmospherische lucht in dit opzicht alle beteekenis.

Ook hier zijn een toucheerende vinger of een in de vagina gebracht instrument de oorzaak; deze verplaatsen de microorganismen van uit de vulva in de uterusholte en niet de lucht.

Het vruchtwater wordt dan geïnfecteerd, gas wordt er in gevormd, het vruchtwater neemt dat gas op en eerst wanneer het met het gas verzadigd is, ontstaat de tympania uteri.

Gebhard5) vond in het steriel opgevangen vruchtwater, terwijl tympania uteri bestond, een bacil sprekend gelijkend op het bacterium coli. Deze bacil kon ook koorts en peritonitis veroorzaken.

Deze colibacillen kon Gebhard herhaaldelijk aantoonen aan de huidoppervlakte der neonati. In 15 gevallen entte hij van uit het oor, den mond en de vagina van den foetus met gunstig resultaat. Zijne culturen met de door hem gevonden bacil kwamen uitstekend op.

1) Schröder, Lehrbuch.

'2) Zweifel, Lehrbuch.

3) Winckel, Lehrbuch.

4) Staude, Ueber den Eintritt von Luft in die Gebarmutter, Z. f. G. u. G. Bd. 3.

5) Gebhard, Zeitschrift für Geb. u. Gyn. Bd. 26.

Sluiten