Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenmaal zelfs kon hij durante partu enten met secreet, genomen uit de perineaalstreek en de vagina van een anencephalen foetus.

Dit is later bevestigd door Walthard en anderen.

Daarmee mag evenwel aan andere microorganismen, die gas kunnen vormen, het vermogen niet ontzegd worden, tympania uteri te doen ontstaan. Zeer zeker kunnen ook zij dat, wanneer het hun slechts gelukt in den uterus te komen. Maar geen ander bacterie heeft zoo ruim de gelegenheid in den uterus te dringen als juist het bacterium coli.

Bij langdurige partus, waar zeer vaak defaecatie plaats heeft, krijgen deze darmbewoners eene fraaie kans dooiden toucheerenden vinger in de uterusholte gedeponeerd te worden. Ook de koorts en de ernstige algemeene verschijnselen bij tympania uteri kunnen zeer goed op rekening van het bacterium coli gesteld worden.

Door anderen, o. a. Schnell, Goebel en Lindenthal zijn ook andere microben bij tympania uteri gevonden, waaronder de bacillus aerogenes een eerste plaats bekleed. Volgens hen is het waarschijnlijker, dat deze de oorzaak van de tympania is. Daar het voor onze beschouwingen evenwel niet zoo zeer van belang is, welke bacterie de tympanie veroorzaakt, als wel het feit, dat ook zij door van buiten af ingevoerde kiemen wordt teweeggebracht, zullen wij op dezen strijd niet verder ingaan.

Galthier !) neemt naast een infectie door transportatie der microben door vinger, instrument enz. van devulva langs de vagina, of direct uit de vagina, naar het cavum uteri, ook auto-infectie aan. Naast de strepto- en staphylococcen kent hij veel kracht toe aan het bacterium coli.

1) Galthier, Thèse de Paris 1895.

Sluiten