Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen de derde levensweek niet bereiken. Vooral de tympania schijnt de kinderen zeer noodlottig te zijn.

Winter vindt, dat van 36 kinderen, waar de partus met koorts verliep, 15 succombeerden terwijl tympania uteri was opgetreden en 13, terwijl stinkende uitvloed bestond en 8, terwijl alleen verhooging van temperatuur te constateeren was.

Adler geeft een totaal van 10 doode kinderen op 18 gevallen van tympania uteri =55%, terwijl bij 41 gegevallen, waar geen tympania uteri bestond, 12 maal het kind succombeerde, en bij 14 partus, waar stinkende uitvloed bestond in 29%.

Ook in de Leidsche kliniek vinden we 2 maal tympania uteri en beide keeren een dood kind.

Vrij algemeen neemt men aan, dat bij hooge temperaturen der moeder de foetus succombeert door warmtestuwing. De temperatuur van het kind is ongeveer '/2 graad Celsius hooger dan die der omliggende vloeistof van de uterusholte, en een stijging der temperatuur bij de moeder zou zich dus bij het kind iets meer laten gevoelen. Men meent nu, dat dit kleine verschil soms voor het kind doodelijk kan worden. Temperaturen der moeder boven 41° C., zegt Ahlfeld in zijn leerboek, worden, wanneer zij eenigen tijd aanhouden, door de vrucht niet verdragen. Dat onder dergelijke omstandigheden de moeder niet aan een alledaagsche ziekte lijdt, is wel duidelijk, en dat nu allicht deze ziekte op zichzelf door intoxicatie en dergelijke al zeer wel in staat is het kind te dooden, zonder dat daarbij dat geringe temperatuursverschil in rekening gebracht behoeft te worden, ligt voor de hand.

In onze gevallen evenwel is nooit de temperatuur zoo hoog geweest.

Sluiten