Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vliezen worden gebroken en een vuil stinkend water vloeit af.

Het kind leeft. Braxton Hicks wordt toegepast en 4 uur daarna wordt een levend kind, 2800 gram zwaar, geboren.

Het kind is koud en bleek en wordt in de couveuse gelegd.

De respiratie is bemoeielijkt.

Na 12 uur succombeert het kind.

Er heeft geen autopsie plaats.

In het vruchtwater wordt een ryke flora van anaerobe bacillen ontdekt.

Het geïnfecteerde vruchtwater heeft ook hier zijn invloed op de vrucht doen gelden. Het kind is ook hier aan eene intoxicatie gestorven. Ook hier is het vruchtwater geïnfecteerd, terwijl de vruchtblaas nog intact was; het feit echter, dat placenta praevia bestond, doet aan de waarde daarvan af.

Bij placenta praevia is de kans op infectie en verwondingen immers zeer groot.

Waarneming No. VIII.

Een I-para, 23 jaar oud, krijgt 8 April 1903 8 u. n.m. de eerste weeën.

De harttonen zijn links hoorbaar.

De schedel staat nog beweeglijk.

De weeën worden gedurende den nacht frequenter en krachtiger.

9 April. 10 u. v.m. De vliezen breken bij eene ontsluiting van 1 c.M.

12 u. 'sav. Het vruchtwater stinkt.

10 April. Het vruchtwater ziet geel en stinkt.

De ontsluiting vordert niets.

11 April. Het ostium wordt gedilateerd volgens de methode van Tarnier.

10 u. 30 v.m. De harttonen worden doffer en langzaam.

12 u. vm. De ontsluiting is nu volkomen, de forceps wordt

6

Sluiten