Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intact is, en is dus septichaemie met localisatie in het respiratieapparaat de doodsoorzaak.

Eene primaire navelinfectie behoeft dus niet alleen aan een pneumonie niet vooraf te gaan, maar doet dit ook doorgaans niet.

De navel kan wel de ingangspoort voor eene infectie zijn, maar dan is in den regel de navelstreng reeds afgevallen en treedt deze infectie op in den vorm van eene arteriitis, phlebitis of navelgangraen met volgende secundaire peritonitis.

Men heeft dan te maken met een z.g. puerperale infectie van het kind.

De partus is dan meestal geheel normaal verloopen zonder koorts, zonder stinkenden uitvloed of tympania uteri.

Het kind maakt het van de geboorte af de eerste dagen uitstekend, maakt het daarna minder goed en succombeert ten slotte.

Men kan dan den partus zelf niet aansprakelijk stellen voor den dood van het kind. Er moeten andere invloeden in het spel zijn. Deze worden duidelijk, wanneer men bedenkt, dat wanneer er veel ziekte onder de puerperae heerscht, er ook groote mortaliteit der kinderen bestaat.

De kinderen gaan te gronde aan processen, identisch aan de aandoeningen der moeder.

De wijze, waarop de infectie plaats heeft is niet altijd duidelijk, maar vaak doet zij, wanneer de streng is afgevallen, hare intrede langs den navel.

Onder de rubriek „Erysipelas" der Leidsche waarnemingen vindt men 9 sterfgevallen; ook hier gingen de kinderen feitelijk te gronde aan eene puerpurale infectie. Op de verslagen staat genoteerd, dat deze erysi-

Sluiten