Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de longen is het interstitieel bindweefsel tusschen de alveoli wat verbreed en eenigszins gewoekerd.

Het epitheel van de alveoli is gedeeltelijk gedesijuameerd.

De hartspier vertoont degeneratieve verschijnselen.

De dwarsstreping is niet zeer duidelyk: er bestaat een z.g. trübe schwellung.

Dezelfde trübe schwellung vindt men in de lever.

Ook hier bestaat bindweefselwoekering.

Lues, waaraan men hier zou kunnen denken, is èn bij moeder èn bg kind uit te sluiten.

De harttdegeneratie deed denken aan een versch en acuut proces.

Hofmeier zegt: hart en longen waren niet in staat te voldoen aan de eischen van eene extra-uterine ademhaling.

Aan een invloed van de koorts valt niet te denken, volgens Hofmeier, daar deze te kort inwerkte en de infectie niet ernstig genoeg was.

Hofmeier geeft dus feitelijk geen verklaring voor de doodsoorzaak; zijne bewering: hart en long voldoen niet aan de hun gestelde eischen, is niets dan een omschrijving.

Er bestond koorts en het vruchtwater was stinkend, het waarschijnlijkst is, dat waar het kind succombeerde onmiddellijk na den partus, intoxicatie wel de oorzaak van den dood geweest zal zijn.

Een bacteriologisch onderzoek werd niet verricht.

Een ander geval, waar in het hart meer veranderingen waren dan in het vorige, wordt uit Giessen ') gemeld.

Vrouw D. in partu zynde, krygt eene temperatuursverhooging van 39.1° en eene polsfrequentie van 132.

De vruchtblaas voelt hier en daar verdikt aan.

De weeën zyn zeer pynlijk.

Het kind wordt spontaan in stuitligging geboren, is zeer as-

1) Berichte u. Ai'beiten aus der G. u. G. Klitlik zur Giessen. 1881—82.

Sluiten