Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is evenwel de ontsluiting nog gering, dan overwege men wel, hoe men handelt.

De ervaring leert ons, dat wij na het ostium verwijd te hebben bij de primipara herhaaldelijk bezwaar zullen ondervinden met de ontwikkeling van het nakomende hoofd als het nog niet geheel ontsloten ostium zich om den nek legt. Beter is nu de applicatie van den forceps, ofschoon ook deze zijn moeilijkheden en gevaren zal meebrengen.

Bij de multipara is meer succes te verwachten.

Als het kind geboren is, moet men trachten het in zoo gunstig mogelijke condities te brengen. Ooren, neus en mond moeten onmiddellijk na den partus terdege schoongemaakt worden, ten einde rottend vruchtwater of infectieus materiaal zoo goed mogelijk te verwijderen.

Wanneer het kind asphyctisch is, moet het op de bekende wijze door het aanbrengen van uitwendige huidprikkels bijgebracht worden.

Bepaald afkeurenswaardig is de oude methode, om bij asphyxie lucht in de longen te insuffleeren, uiterst gevaarlijk zijn nu de zwaaibewegingen volgens Schultze.

Men transporteert alsdan de bacteriën, hunne toxinen en het rottend vruchtwater, dat zich in de trachea bevindt, nog maar verder in het respiratieorgaan.

Uitzuigen der trachea is aangewezen, evenals onderste boven houden van het kind en rhytmische tracties aan de tong.

Eene uitspoeling van de maag, om deze te ontledigen van zijnen infectieusen inhoud is ten zeerste aan te bevelen.

Onderhuidsche injecties met physiologische keukenzoutoplossing zullen zeer zeker het kind ten goede komen in zijnen strijd tegen de sepsis.

7

Sluiten