Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

De door Forster beschreven spiraalvormige samentrekking der spiercelkernen geldt waarschijnlijk niet voor de dwarsgestreepte spieren.

VI.

Het als algemeen aangenomen feit, dat de Spanjaarden na de ontdekking van Amerika de syphilis in Europa importeerden, sluit geenszins het bestaan van de syphilis in Europa uit vóór het jaar 1492.

VII.

De opvatting, dat plasmacellen uit lymphocyten ontstaan, verdient de voorkeur boven de meening, dat zij uit bindweefselelementen voortkomen.

VIII.

Het Ceremonieel van het H. Avondmaal is uit een hygiënisch oogpunt beslist af te keuren.

IX.

De postmortale bronchiaalkramp is een gevolg van eene koolzuurintoxicatie, misschien van een gebrek aan zuurstof.

X.

Wanneer men eene nieraandoening vermoedt, is voor eene juiste diagnose een herhaald urineonderzoek op verschillende tijden van den dag onontbeerlijk.

Sluiten