Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voordeelen der nieuwe theorie liggen niet in hoofdzaak op het gebied der dispersie. Ik meende daarom een systematisch overzicht van de bezwaren, waartoe de mechanische theorieën aanleiding geven, achterwege te kunnen laten. Toch komen in het volgende verschillende punten ter sprake, waar de electromagnetische theorie een natuurlijker verklaring kan geven dan de mechanische theorieën; in 't bijzonder geldt dit voor de in Hoofdstuk VII gegeven theorie der dispersieverschijnselen in kristallen.

Op het overzicht der theorieën van Cauchy en Helmholtz, dat dus hoofdzakelijk als historiesch beschouwd moet worden, heb ik de verklaring der dispersie volgens de electronentheorie doen volgen, na eerst nog het grondidee der electromagnetische licht-theorie te hebben aangegeven in het hoofdstuk over de lichtvoortplanting in den vrijen aether. Hoewel het er mij vooral om te doen was de uitdrukking voor de voorplantingssnelheid te vinden, heb ik ook andere omstandigheden, die zich bij de lichtuitbreiding voordoen, nagegaan en in 'tbijzonder aangegeven, hoe het met de verdeeling der energie gesteld is zoowel in het geval van den vrijen aether als voor dat van een dispergeerend medium.

Verder zijn eenige experimenteele gegevens vermeld en vergeleken met de uitkomst der theorie.

Daarna is aangetoond, dat de electronen-theorie ook geschikt is om eene verklaring te geven van de dispersie-verschijnselen in kristallen.

Eindelijk ben ik teruggekomen op de quaestie, die in het begin dezer inleiding werd uiteengezet, waartoe ik een fictief medium beschouwd heb, dat tot dezelfde quaestie aanleiding geeft, maar voor de mathematische behandeling eenvoudiger is.

Aan de beschouwing van dit medium heb ik nog eenige opmerkingen vastgeknoopt in 't bijzonder over de theorie van Lippmanns kleurenphotographie. Deze heb ik als aanhangsel toegevoegd.

Sluiten